FAQ - Output Options: Reports vs Marketing vs Batches